Türk

DEĞERLI MÜŞTERILERIMIZ,

 

Yüksek değerli bir Rauch Mobilyası satın aldığınız için sizi yürekten kutlarız. Bütün Rauch ürünleri “Alman malı”dır ve çevreyi koruyucu süreçlerden geçirilerek yüksek değerli ahşap malzemelerden üretilmektedir. Bağımsız test enstitüleri Rauch Mobilyaların yüksek kalitesini belgelemektedirler. Lütfen montaj talimatını dikkate alın. Her bir işlem adımına mutlak şekilde uyun. Ürünleri ambalajlarından dikkatli şekilde çıkarın ve içeriğinin tam olup olmadığını kontrol ediniz. Bütün monte edilecek parçaların var olduğundan emin oluncaya kadar lütfen ambalajlara zarar vermeyiniz ve bunları imha etmeyiniz.

Küçük parçaların çocuklardan uzak tutulması gerektiğini, aksi takdirde yutulma riski bulunduğunu unutmayınız. Plastik folyoları, olası boğulma tehlikesini önlemek için bebeklerden ve çocuklardan uzakta tutun.

DUVARA MONTAJ/SABITLEME:

Eğer mobilyanızın duvara sabitlenmesi öngörülüyorsa (bkz. montaj talimatı),bu durumda montajdan önce duvarınızın yeterli taşıma gücüne sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. Lütfen elektrik ve su iletim hatlarına da dikkat ediniz. Duvara monte etmek için birlikte sevk edilen sabitleme malzemesi yalnızca masif duvar yapısına uygundur. Diğer türdeki duvarlar için uygun sabitleme malzemesi kullanmak gerekmektedir.

 

YÜK UYARISI:

Altlık, çekmece ve elbise askılarımıza ait izin verilen maksimum yük vs,ilgili malzeme (ahşap, metal/vs) özelliklerine bağlıdır. www.rauchmoebel.com web sayfamızda bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir yük tablosu sunulmaktadır, buradan ilgili maksimum izin verilen yükleri tesbit edebilirsiniz. Download

ELEKTRIKLI PARÇALAR:

Bütün elektrikli parçalar ön tedarikçilerimiz tarafından kullanım ve uygulama amaçlarına göre kontrol edilmiştir ve bunlar geçerli AB yönetmeliklerine uygundur. (CE/VDE vs), Aydınlatma lambasını değiştiriken mutlaka verilen maksimum Vatt değerine dikkat ediniz. Aydınlatma lambasını üzerini kapatmayınız ve ısı birikimi oluşmamasına dikkat ediniz.

YATAKLAR:

Yatak montajı düz bir zeminde gerçekleştirilmek zorundadır. Eğer zemin düz değilse, fonksiyon olumsuz etkilenebilir ya da gıcırtı sesleri meydana gelebilir. Yatak ayarında geğişiklik yapıldıktan sonra, destek ayakları zemine devamlı değmeyecek şekilde geri çekilip ve daha sonra ayaklar yeniden ve sağlam şekilde konumlandırılmalıdır.

BAKIM:

Mobilyaların yüzeylerini temizlemek için suyla ıslatılmış, tüylenmemiş bir pamuklu bez yeterlidir. Temizlenmiş yüzeyleri herzaman kuru bir bezle kurulayınız.

ÖNEMLI BILGILER:

Rauch mobilyanız, yalnızca özel odalarda (ısıtmalı dört yanı kapalı binalar) amaca uygun kullanımlar için tasarlanmıştır. Ürünlerde, amaca uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez:

1. Hatalı taşıma ya da dikkatsiz olarak ürünün ambalajından çıkarılması
2. Parçaların yanlış şekilde takılması ya da sökülmesi
3. Uygunsuz temizleme veya iyileştirme denemeleri
4. Yüzeylere nemli ya da keskin kenarlı nesnelerin konulması
5. Aşırı yüksek ya da düşük nem
6. Amaca uygun olmayan veya aşırı kullanımdan dolayı aşınmalar.

Örnekler:

 • Aşırı veya amacına uygun olmayan kullanmadan dolayı eskime ve aşınma,(örneğin kıyafetlerin kapaklara, çekmecelere veya kulplara asılmaları)

 • Şahsi kullanımın dışında iş icabı kullanmak

 • Uygunsuz şekilde taşımadan, teslimattan veya montaj/sökme işlerinden dolayı oluşan hasarlar

 • Mesela ürünü paketinden çıkarırken kullanılan, örneğin bıçak gibi sivri veya keskin kenarlınesnelerden dolayı oluşan hasarlar

 • Islaklık veya sıvılar ile uygunsuz şekilde muamele edilmesi ve uygun olmayan temizleyicimaddelerin kullanılması

 • Çevresel etkiler, örneğin aşırı kuraklık/hava nemi, ışık ve ısılar

 • Dolap katlarında veya asma dolaplarda/raflarda verilen maksimumyükleme sınırlarının aşılması

 • Kasten tahrip etmek, uygun olmayan kullanım ya da faydalanma, amacı dışında kullanma,aşırı yüklenme veya kaza hasarları

 • Ev hayvanlarından kaynaklanan kirletmelerden, sıcaklık kaynaklarından,kötü hava etkilerinden oluşan hasarlar

 • Yüzeylerin üzerinde ıslak veya keskin kenarlı nesnelerin konulması

 • Yanlış montajdan, uygun olmayan aletlerden, kaplamalardan veyaduvarlardan kaynaklanan hasarlar

 • Uyugun olmayan temizleme, tamir veya düzeltme denemeleri

 • Yeni yapılarda küf oluşumu/kabarma hasarları, örneğin aşırı yüksek hava neminden/eksik hava akımından veya cok fazla duvara yaklaştırılmış mobilya parçalarından

 • Ampüller, fluoresan lambalar ve (LED hariç) diğer ışık araçları gibi bozulabilen parçalar vede trafolar ve benzeri yapı elemanları, elektrikli veya elektronik durultucular,elektronik dokunma şalterleri, sabit olarak monte edilmiş olsalar dahi, garanti kapsamındabulunmamaktadırlar.

Endüstriyel üretilen mobilyalarda hem işlem tekniğinden hem de materyelden kaynaklanan bazı toleranslar bulunmaktadır. Bunlar örneğin renklerde, strüktürlerde, aplikasyonlarda, camlarda vs. hafif farklılıklar / kaymalar olarak belirmektedirler ve ulusal ve uluslararsı geçerli normlar dahilindedirler. Bu ürüne özgü özellikler, kullanıma, fonksiyona, güvenliğe ve kullanım ömrüne herhangi bir etkisi olmadığı müddetçe hasar veya eksiklik oluşturmamaktadırlar.

Mobilyanın kuruluşunda yinede de şikayetiniz olursa lütfen doğrudan mobilyacınıza başvurunuz.

 

Lütfen montaj talimatını ve bu bilgilendirme broşürünü özenle saklayınız. Rauch ürünleri hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?


Mobilyalarınızı güle güle kullanınız.
Rauch Möbelwerke GmbH