Svenska

HEJ!

 

Grattis till valet av en kvalitetsmöbel från Rauch. Alla Rauch-produkter är tillverkade av träprodukter av hög kvalitet med miljövänliga processer i Tyskland. Oberoende testinstitut intygar Rauch-möblernas suveräna kvalitet. Vi ber dig läsa monteringsanvisningarna noga. Följ varje arbetsmoment noggrant. Öppna paketen försiktigt och kontrollera att innehållet är fullständigt. Behåll alla förpackningar tills du är säker på att du har alla delar som krävs för monteringen.

Var observant på smådelar när du packar ur, så att de inte hamnar inom räckhåll för barn och kan sväljas. Håll plastfolierna utom räckhåll för barn för att undvika kvävning.

VÄGGMONTAGE/INFÄSTNING:

Om din möbel är avsedd för väggmontage (se monteringsanvisningarna), måste du kontrollera att väggen har tillräcklig bärförmåga innan du börjar montera. Försäkra dig även om att inga ström- eller vattenledningar berörs. Infästningsmaterialet för väggmontering som följer med leveransen passar endast för massivt murverk. Till andra typer av väggar måste man använda lämpligt infästningsmaterial. .

 

BELASTNINGSINFORMATION:

Max. tillåtna belastning för våra hyllplan, utdragslådor, klädstänger, m.fl. beror på respektive materials egenskaper (trä/metall/osv.). Vi ger dig en lasttabeller tillgänglig för nedladdning (på engelska), där du kan se den aktuella största tillåtna lasten. Download

ELEKTRISKA KOMPONENTER:

Alla elektriska komponenters användning och funktion har testats av våra underleverantörer och uppfyller därmed kraven i de tillämpliga EU-direktiven (CE/VDE/osv.). Observera max. tillåtna wattal när du byter glödlampa eller lysrör. Täck inte över lampor och se till att inte värme ackumuleras någonstans.

SÄNGAR:

Sängarna måste monteras på ett jämnt underlag. I annat fall kan deras funktion påverkas eller knarrande ljud kan uppstå. Efter att sängen har justeras ska stödfötterna alltid sättas tillbaka utan att röra golvet och därefter positioneras stabilt.

UNDERHÅLL:

För rengöring av möbelytor räcker en luddfri bomullsduk fuktad med vatten. Torka alltid rengjorda ytor så att de blir helt torra!

VIKTIG INFORMATION

Din Rauchmöbel är endast avsedd för ändamålsenlig användning i privata hem (slutna, uppvärmda byggnader). Fel eller skador, som uppstår på grund av felaktig användning, påverkar garantins giltighet:

1. Felaktig transport eller uppackning
2. Oriktig montering eller demontering av delar
3. Olämplig rengöring eller lagning
4. Förvaring av fuktiga eller vassa föremål på ytorna
5. Extremt låg eller hög luftfuktighet
6. Slit på grund av överdriven eller felaktig användning

Exempel:

  • Förslitning genom omåttligt eller felaktigt bruk, (t.ex. upphängning av kläder på dörrar, lådor eller handtag),

  • Yrkesmässig användning utanför privat område,

  • Skador som uppstått genom felaktig transport, leverans eller montering/demontering,

  • Skador som uppstår genom spetsiga resp. vassa föremål som t.ex. knivar, som vid behov används för uppackning av varan,

  • Felaktig kontakt med fukt resp. vätskor och olämpliga rengöringsmedel,

  • Miljöpåverkan som t.ex. extrem torka/luftfuktighet, ljus och temperaturer,

  • Överbelastning av golv- eller vägghängda skåp/hyllor över tillåtna viktgränser,

  • Avsiktlig förstöring, felaktigt bruk resp. användning, felaktigt syfte, överbelastning eller skador genom olycka,

  • Skador genom nedsmutsning av husdjur, värmekällor, väderpåverkan,

  • Placering av fuktiga eller vassa föremål på ytan,

  • Skador som uppstår genom felaktig montering, olämpliga verktyg, beslag eller murverk,

  • Felaktig rengöring, reparations- eller efterförbättringsförsök,

  • Mögelsvampsbildning/svällskador i nybyggnationer, t.ex. genom extremt hög luftfuktighet/bristande luftcirkulation resp. möbeldelar som ställts för nära väggar,

  • Förbrukningsdelar såsom glödlampor, lysrör och övriga ljuskällor (förutom LED:er), liksom transformatorer och liknande byggkomponenter, elektriska eller elektroniska förkopplingsdon, elektroniska kontaktbrytare, även om de är fast inbyggda, är undantagna från garanti resp. säkerhetsåtagande.

Bevara monteringsanvisningarna och denna informationsbroschyr på en säker plats.

Industriellt tillverkade möbler uppvisar vissa både bearbetningstekniska och materialbetingade toleranser. Det finns t.ex. mindre avvikelser/förändringar vad gäller färger, strukturer, tillämpningar, inglasningar osv. som ligger inom nationella och internationellt gällande normer. Dessa varutypiska egenskaper innebär inget sakfel så länge de inte har någon inverkan på bruk, funktion, användning, säkerhet och livslängd.

Skulle det vid montering av möbeln ändå finnas orsak till klagomål, kontakta er möbelbutik direkt.

 

Vänliga hälsningar
Rauch Möbelwerke GmbH