Polski

SZANOWNY KLIENCIE

 

Serdecznie gratulujemy zakupu wysokowartościowych mebli Rauch. Wszystkie produkty Rauch są "made in Germany" i są produkowane z zastosowaniem ekologicznych technologii z wysokowartościowych materiałów drewnianych. Niezależne instytuty kontrolne potwierdzają wysoką jakość mebli Rauch. Należy przestrzegać instrukcji montażu. Poszczególne czynności należy wykonywać dokładnie według opisu. Opakowanie należy otwierać ostrożnie oraz sprawdzić, czy zawartość jest kompletna. Prosimy, aby nie niszczyć ani nie wyrzucać opakowań przed upewnieniem się, że nie brakuje żadnego elementu potrzebnego do montażu.

Podczas rozpakowywania należy zwrócić uwagę na małe elementy, aby nie dostały się w ręce dzieci i nie zostały przez nie połknięte. Folie plastikowe należy trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa zadławienia się.

MONTAŻ NAŚCIENNY/MOCOWANIE:

Montaż naścienny/mocowanie: Jeśli dany mebel ma być mocowany do ściany (patrz instrukcja montażu), należy przed montażem koniecznie sprawdzić, czy ściana będzie w stanie wytrzymać określone obciążenie. Należy również pamiętać o przewodach elektrycznych i rurach prowadzących wodę. Elementy mocujące do montażu naściennego przeznaczone są wyłącznie do masywnych ścian murowanych. W przypadku ścian o innej konstrukcji konieczne jest użycie odpowiednich materiałów mocujących.

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBCIĄŻENIA:

Maksymalne dopuszczalne obciążenie dla naszych półek, szuflad, drążków na ubranie, itp. uzależnione jest od właściwości użytego materiału (drewno/metal/itd.). Oferujemy Państwu stolik obciążenia dostępny do pobrania (w języku angielskim), gdzie można zobaczyć odpowiednie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Download

PODZESPOŁY ELEKTRYCZNE:

Wszystkie podzespoły elektryczne są sprawdzone przez naszych dostawców pod kątem ich działania i zastosowania i są tym samym zgodne z odpowiednimi przepisami UE (CE/VDE/itp.) W przypadku wymiany żarówek należy bezwzględnie przestrzegać podanej mocy maksymalnej. Urządzeń świecących nie przykrywać oraz nie dopuszczać, aby w ich okolicy gromadziło się ciepło.

ŁÓŻKA:

Łóżko musi być montowane na równym podłożu. W przeciwnym wypadku może mieć to negatywny wpływ na funkcjonowanie łóżka oraz spowodować jego skrzypienie. Po zmianie ustawienia łóżka należy zawsze unieść jego regulowane nogi nad poziom podłogi, a następnie na nowo stabilnie je ustawić.

PIELĘGNACJA:

Powierzchnię mebli można czyścić niestrzępiącą się szmatką bawełnianą zwilżoną wodą. Oczyszczone powierzchnie zawsze wycierać do sucha!

WAŻNE WSKAZÓWKI

Ważne wskazówki Zakupiony mebel Rauch odznacza się doskonałą jakością i przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych (pomieszczenia zamknięte z ogrzewaniem). Wady powstałe wskutek niewłaściwego używania produktu mają wpływ na świadczenia gwarancyjne:

1. Niewłaściwy transport lub nieprawidłowy sposób rozpakowania
2. Nieprawidłowy lub wadliwy montaż lub demontaż poszczególnych elementów
3. Nieprawidłowe próby czyszczenia lub przeróbek
4. Ustawianie na powierzchni mebli przedmiotów wilgotnych lub z ostrymi krawędziami
5. Skrajnie niska lub wysoka wilgotność powietrza
6. Zużycie poprzez nazbyt intensywne lub nieprawidłowe używanie.

Przykłady:

 • Zużycie spowodowane przez nadmierne lub nienależyte użytkowanie (np. wieszanie ubrań na drzwiach, szufladach lub uchwytach).

 • Użytkowanie do celów zarobkowych poza pomieszczeniami prywatnymi.

 • Szkody, które powstały w wyniku nieprawidłowego transportu, dostawy lub montażu/demontażu.

 • Szkody spowodowane przez ostre przedmioty lub przedmioty o ostrych krawędziach, na przykład noże, które zostały użyte podczas rozpakowywania towaru.

 • Nieprawidłowe obchodzenie się z wilgocią lub płynami i nieodpowiednimi środkami pielęgnacyjnymi.

 • Przeciążenie spodów lub szaf wiszących/regałów przez przekroczenie dopuszczalnego obciążenia.

 • Zamierzone zniszczenie, użytkowanie w nienależyty sposób, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, przeciążenie lub szkody wypadkowe.

 • Szkody powstałe w wyniku zabrudzenia przez zwierzęta domowe, źródła ciepła, wpływ czynników atmosferycznych.

 • Odstawianie na powierzchnie mebli przedmiotów wilgotnych lub o ostrych krawędziach.

 • Szkody spowodowane przez nieprawidłowy montaż, użycie nieodpowiednich narzędzi, okuć lub montaż na ścianach, które się do tego nie nadają.

 • Nieprawidłowe czyszczenie, próby naprawiania lub poprawiania.

 • Powstawanie pleśni/pęcznienie w nowych budynkach np. z powodu bardzo dużej wilgotności powietrza/braku cyrkulacji powietrza lub za ustawienia części mebli za blisko ścian.

 • Części zużywające się, takie jak żarówki, świetlówki i inne środki oświetleniowe (z wyjątkiem LED) oraz transformatory i podobne elementy konstrukcyjne, elektryczne lub elektroniczne stateczniki, elektroniczne wyłączniki dotykowe, również zabudowane na stałe, są wykluczone zzakresu gwarancji.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji montażu oraz broszury informacyjnej.

Meble produkowane na skalę przemysłową wykazują pewne odchylenia w zakresie techniki obróbki i materiałów. Są to na przykład niewielkie odchylenia/przesunięcia kolorów, struktur, aplikacji, szkieł itp., opisane w obowiązujących normach lokalnych i międzynarodowych. Te właściwe dla towarów cechy nie są wadami fizycznymi, jeżeli nie mają wpływu na użytkowanie, funkcjonalność, wykorzystanie, bezpieczeństwo i okres użytkowania.

Jeżeli mimo to podczas składania mebli pojawi się powód do reklamacji, prosimy o bezpośredni kontakt z domem meblowym.

 

Życzymy wiele satysfakcji z nowych mebli.
Rauch Möbelwerke GmbH