ελληνικά

ΑΞΙΌΤΙΜΗ ΠΕΛΆΤΙΣΣΑ, ΑΞΙΌΤΙΜΕ ΠΕΛΆΤΗ,

 

συγχαρητήρια για την αγορά ενός επίπλου υψηλής ποιότητας της εταιρείας Rauch. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Rauch είναι „made in Germany“ και κατασκευάζονται από ξυλεία υψηλής ποιότητας με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ανεξάρτητα ινστιτούτα ελέγχου πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα των επίπλων της εταιρείας Rauch. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις οδηγίες συναρμολόγησης. Τηρείτε επακριβώς τα επιμέρους βήματα που περιγράφονται. Ανοίξτε προσεκτικά τις συσκευασίες και ελέγξτε κατά πόσο το περιεχόμενό τους είναι πλήρες. Παρακαλούμε μην καταστρέφετε ή μην απορρίπτετε τις συσκευασίες, προτού βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα εξαρτήματα των επίπλων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση.

Κατά το άνοιγμα των συσκευασιών βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα μικρά εξαρτήματα και ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο κατάποσής τους. Οι πλαστικές μεμβράνες θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από μωρά και παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος ασφυξίας.

ΕΠΙΤΟΊΧΙΑ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ/ ΣΤΕΡΈΩΣΗ:

Σε περίπτωση που προβλέπεται δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης του επίπλου σας (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης), είναι απαραίτητο να ελέγξετε πριν από τη συναρμολόγηση κατά πόσο η φέρουσα ικανότητα του τοίχου είναι επαρκής. Παρακαλούμε προσέξτε την ύπαρξη τυχόν ρευματοφόρων ή υδροφόρων αγωγών. Ο εξοπλισμός στερέωσης που διατίθεται μαζί με το προϊόν και προορίζεται για την επιτοίχια τοποθέτηση του επίπλου είναι κατάλληλος αποκλειστικά και μόνο για συμπαγείς τοίχους. Σε περίπτωση άλλων ειδών τοίχων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός στερέωσης.

 

ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΟ ΦΟΡΤΊΟ:

Το μέγ. επιτρεπόμενο φορτίο για τα ράφια, για τα συρτάρια, για τις κρεμάστρες ενδυμάτων, κτλ. των επίπλων μας εξαρτάται από τις ιδιότητες του εκάστοτε υλικού (ξύλο/ μέταλλο/ κτλ.). Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε έναν πίνακα με φορτία (στα αγγλικά), τον οποίο μπορείτε επίσης να “κατεβάσετε” στον υπολογιστή σας (download) και τον οποίο μπορείτε να συμβουλεύεστε σχετικά με το εκάστοτε μέγ. επιτρεπόμενο φορτίο. Download

ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ:

Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ελέγχονται από τους προμηθευτές μας ως προς την καταλληλότητα χρήσης τους και συμμορφώνονται έτσι με τους συνήθεις κανονισμούς της ΕΕ (CE/ VDE/ κτλ.). Κατά την αντικατάσταση των λαμπτήρων τηρείτε οπωσδήποτε τη μέγ. αναγραφόμενη τιμή των Watt. Μην καλύπτετε τους λαμπτήρες και βεβαιωθείτε ότι αποκλείεται η συσσώρευση θερμότητας.

ΚΡΕΒΆΤΙΑ:

Η συναρμολόγηση των κρεβατιών θα πρέπει να πραγματοποιείται πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργικότητά του κρεβατιού ή να εμφανιστούν τριγμοί. Μετά τη ρύθμιση του κρεβατιού οι βάσεις στήριξης θα πρέπει πάντα να μετακινούνται προς τα πίσω σε απόσταση από το δάπεδο και στη συνέχεια να επανατοποθετούνται σταθερά.

ΦΡΟΝΤΊΔΑ:

Για να καθαρίσετε τις επιφάνειες των επίπλων αρκεί ένα βαμβακερό πανί, βρεγμένο με νερό, που δεν αφήνει χνούδι. Τρίβετε καλά τις καθαρισμένες επιφάνειες ώστε να στεγνώνουν!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ

Τα έπιπλα της εταιρείας Rauch που έχετε στη διάθεσή σας ενδείκνυνται αποκλειστικά και μόνο για την προδιαγραφόμενη χρήση τους σε χώρους ιδιωτικών κατοικιών (κλειστές κατασκευές από όλες τις πλευρές με θέρμανση). Ελαττώματα που προκύπτουν λόγω αντικανονικής χρήσης, έχουν επιπτώσεις στους όρους της παροχής εγγύησης:

1. Σφάλματα κατά τη μεταφορά ή αντικανονικό άνοιγμα των συσκευασιών
2. Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων
3. Μη προσήκουσες απόπειρες καθαρισμού ή επιδιόρθωσης
4. Τοποθέτηση υγρών ή αιχμηρών αντικειμένων πάνω στις επιφάνειες των επίπλων
5. Εξαιρετικά χαμηλή ή υψηλή υγρασία του αέρα
6. Φθορά που προκύπτει λόγω υπερβολικής ή αντικανονικής χρήσης.

Παραδείγματα:

 • Φθορά λόγω υπερβολικής ή όχι σωστής χρήσης (π.χ. το κρέμασμα ρούχων στις πόρτες, συρτάρια ή λαβές)

 • Επαγγελματική χρήση πέραν του ιδιωτικού τομέα

 • Ζημιές που προκύπτουν από μη ενδεδειγμένη μεταφορά, παράδοση ή συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση

 • Ζημιές που προκύπτουν από αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια, που χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως κατά την αφαίρεση της συσκευασίας

 • Μη ενδεδειγμένη αντιμετώπιση υγρασίας ή υγρών και ακατάλληλων μέσων φροντίδας

 • Περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως μεγάλη ξηρασία/υγρασία, φως και θερμοκρασίες

 • Υπερβολική καταπόνηση βάσεων ή κρεμαστών ντουλαπιών/ραφιών πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια βάρους

 • Σκόπιμη καταστροφή, μη ενδεδειγμένη χρήση, χρήση πέρα από τον προβλεπόμενο σκοπό, υπερκαταπόνηση ή ζημιές από ατυχήματα

 • Ζημιές από ρύπους από οικόσιτα ζώα, πηγές θέρμανσης, καιρικές επιδράσεις

 • Απόθεση υγρών ή αιχμηρών αντικειμένων επάνω στις επιφάνειες

 • Ζημιές που προκύπτουν από λάθος συναρμολόγηση, ακατάλληλο εργαλείο, σιδερικά ή τοιχοποιία

 • Μη ενδεδειγμένος καθαρισμός, απόπειρες επισκευής ή βελτίωσης

 • Σχηματισμός μούχλας/ζημιές από φουσκώματα σε νέες κατασκευές, π.χ. λόγω ιδιαίτερα υψηλής υγρασίας αέρα/ελλιπούς ανακύκλωσης αέρα ή επίπλων που έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά στους τοίχους

 • Αναλώσιμα όπως λαμπτήρες πυράκτωσης, λαμπτήρες φθορισμού και άλλοι λαμπτήρες (εκτός από LED) καθώς και μετασχηματιστές και παρόμοια εξαρτήματα, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικοί σταθεροποιητές, ηλεκτρονικοί διακόπτες αφής, ακόμη κι όταν έχουν εγκατασταθεί σταθερά, αποκλείονται από την εγγύηση

Παρακαλούμε να φυλάσσετε με επιμέλεια τις οδηγίες συναρμολόγησης και το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο.

Βιομηχανικά κατασκευασμένα έπιπλα έχουν τόσο λόγω της τεχνικής επεξεργασίας όσο και λόγω του υλικού τους ορισμένες ανοχές. Πρόκειται για παράδειγμα για ελαφρές αποκλίσεις / μεταβολές σε χρώματα, δομές, εφαρμογές, κρύσταλλα κτλ., οι οποίες προβλέπονται από τα εθνικά και διεθνή έγκυρα πρότυπα. Αυτές οι τυπικές για τα προϊόντα ιδιότητες δεν αποτελούν μειονέκτημα εφόσον δεν επηρεάζουν τη χρήση, λειτουργία, ασφάλεια και τη διάρκεια ζωής.

Εάν κατά την τοποθέτηση των επίπλων υπάρχουν ωστόσο δικαιολογημένες διαμαρτυρίες, επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα επίπλων.

 

Σας ευχόμαστε πολλές χαρούμενες στιγμές με τα καινούργια σας έπιπλα.
Rauch Möbelwerke GmbH